Kırşehir Valiliği
Kırşehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırşehir Valiliği
Kırşehir Valiliği
Hizmetiçi Eğitim Semineri

SEMİNERİN KONUSU SEMİNERİ VEREN PERSONEL
Açılış Genel Konular ve Resmi Yazışma Kuralları Şanser DURAN (İl Müdür V.)
Bakanlığımızın Yeni Yapılanmasıyla İlgili Genel Bilgi Dilek KAYA (Müd. Yard. V.)
Personel Özlük Hakları Mehmet YILDIZ (Şube Müdürü)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Mehmet YILDIZ (Şube Müdürü)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Mehmet YILDIZ (Şube Müdürü)
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Mehmet YILDIZ (Şube Müdürü)
Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları Özgür AVCU (İnş. Müh.)
Hakediş Düzenleme Esasları Neslihan YILDIZALARSLAN (İnş. Y. Müh.)
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Vahti YÜKSEL (Müd. Yard. V.)
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Serhat SOYSAL(Şube Müd. V.)
BEP (Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği) Serhat SOYSAL(Şube Müd. V.)
Vaziyet Planı ve Plankote Hazırlanması Berna BALCI (Şube Müd. V.)
Yapı Malzemeleri Sistemi Nuray GÜL (Şube Müdürü)
Yapı Denetimi Sistemi Fırat KORKMAZ (Mimar)
İmar, İskan ve Kooperatifler Ferudun ERDOĞAN (Şube Müdürü)
Kıyı, Kenar Çizgisi Ferudun ERDOĞAN (Şube Müdürü)
ÇED Hizmetleri, Çevre İzinleri ve Yöntemi Gülseren TÜRKMEN (Şube Müdürü)
Kentsel Dönüşüm Hüseyin KARADAĞ (Harita Müh.)
Genel Değerlendirme ve Kapanış Şanser DURAN (İl Müdür V.)