Kırşehir Valiliği
Kırşehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırşehir Valiliği
Kırşehir Valiliği
Katı Yakıt Başvuru Evrakları

 KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1- Oda sicil kaydı

2- İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ( Kömür, Katı yakıt Satışı ile ilgili )

3- İmza Sirküsü

4- Taahhütname TIKLAYINIZ

 

SATIŞ İZİN BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1- Uygunluk Belgesi

2- Analiz Raporu

3- Katı yakıt Satıcıları listesi

4- Taahhütname TIKLAYINIZ

 

DAĞITICI KAYIT BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1- Oda sicil kaydı

2- İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ( Kömür, Katı yakıt Satışı ile ilgili )

3- İmza Sirküsü

4- Taahhütname TIKLAYINIZ

5- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme